Voorwaarden AA systems

Voorwaarden

Om een efficiënt leverings- en inkoopproces te bevorderen, hebben wij een aantal voorwaarden benoemd.

Het gebruik van voorwaarden van de leverende partij wordt op voorhand uitdrukkelijk van de hand gewezen.

AA Systems hanteert de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) vastgesteld door Techniek Nederland UNETO-VNI).

Heeft u hierover vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.