Gas- en CO-detectie systemen

Gas- en CO-detectie systemen

De detectie van koolmonoxide(CO), LPG en stikstofdioxide in parkeergarages is een discipline waar wij ons als bedrijf in gespecialiseerd hebben.

Conform de Nederlandse norm (NEN2443) dient een parkeer- of stallingsgarage voorzien te worden van een gasdetectiesysteem. De installatie meet continu de concentraties van CO en LPG in de lucht.

Bij een verhoogde waarde CO en/of LPG zal er een sturing volgen naar bijvoorbeeld de ventilatie installatie.

Wij kunnen u ontzorgen bij deze installaties bij het ontwerpen, implementeren, inbedrijfstellen, onderhouden en beheren ervan.